Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Ba
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Ba
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Điện thoại 0384965171
Email c016cl.dongthap@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách